Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe na wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego

22.06.2022

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego, planuje udzielenie zamówienia na wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiam ogólne założenia dotyczące planowanego zamówienia.

Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 01.07.2022 r.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2022
Data modyfikacji : 27.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry