Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznianie cenowe - na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów

16.08.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego, w związku z realizacją projektu Kampania olejowe ABC II, planuje udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę odzieży
dla edukatorów.

Kampania Kolejowe ABC II to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci oraz ich nauczycieli i wychowawców.
Celem projektu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, a także podczas poruszania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o pomoc w tym
zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiam ogólne założenia dotyczące oczekiwanego zamówienia.

Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 23 sierpnia 2021 r.


 

Metadane

Data publikacji : 16.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry