Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznianie cenowe - na produkcję filmu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

21.07.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego, planuje udzielenie zamówienia na produkcję filmu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiam ogólne założenia dotyczące oczekiwanego zamówienia.

Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 28 lipca 2021 r.


 

Metadane

Data publikacji : 21.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry