Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznianie cenowe - na przygotowanie, organizację i obsługę konferencji w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”

02.07.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)


UWAGA! ZMIANA TERMINU

Nowy termin na przesłanie informacji o szacunkowej wartości to 14 lipca 2021 r.


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego, w związku z realizacją projektu „Kampania Kolejowe ABC II”, planuje przygotowanie, organizację i obsługę konferencji w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

Projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC II” to drugi etap ogólnopolskiej kampanii informacyjnoedukacyjnej „Kampania Kolejowe ABC” z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Celem projektu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, a także podczas poruszania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiam ogólne założenia dotyczące oczekiwanego zamówienia.

Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 9 lipca 2021 r.


 

Metadane

Data publikacji : 02.07.2021
Data modyfikacji : 09.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry