Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Realizacja inwestycji dworcowych i peronowych z uwzględnieniem TSI PRM"

16.06.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Realizacja inwestycji dworcowych i peronowych z uwzględnieniem TSI PRM”.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 25 czerwca 2021 r.


 

Metadane

Data publikacji : 16.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry