Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe - przygotowania i realizacji edukacyjno-promocyjnej kampanii medialnej w ramach projektu „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”.

31.03.2021

UWAGA ! Zmiana terminu przesyłania rozeznania cenowego do dnia 16 kwietnia 2021 r.


Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

W celu ustalenia kwoty zamówienia niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja edukacyjno-promocyjnej kampanii medialnej w ramach projektu „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”.

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 16 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 12.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
Osoba modyfikująca informację:
Anna Czochra
do góry