Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe - organizacja i obsługa pięciu konferencji online w ramach projektu „Bezpiecznie Koleją-Wybierz Kolej”

24.03.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

W celu ustalenia kwoty zamówienia niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, obsługa oraz moderacja techniczna i realizacja w formie online (tj. w formie zdalnej) pięciu konferencji poświęconych zagadnieniom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu kolejowym w ramach projektu „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej”.

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 1 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 24.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
do góry