Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe - dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

19.02.2021

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia na dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK).

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadsyłania informacji do 26 lutego 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 19.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Czochra BDG
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
do góry