Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - rozbudowa strony internetowej „Kampania Kolejowe ABC” (www.kolejoweabc.pl) poprzez wykonanie podstrony poświęconej projektowi „Kampania Kolejowe ABC II” oraz systemu typu CMS dla tej podstrony.

10.02.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia na rozbudowę strony internetowej "Kampania Kolejowa ABC" (www.kolejoweabc.pl) poprzez wykonanie podstrony poświęconej projektowi "Kampania Kolejowa ABC II” oraz systemu typu CMS dla tej podstrony.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadsyłania informacji do 19 lutego 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 10.02.2021
Data modyfikacji : 28.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Czochra BDG
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry