Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe - Ekspertyza pn. „Wytyczne do określania krytyczności dla bezpieczeństwa funkcji i elementów pojazdów kolejowych wraz z przykładowymi katalogami funkcji i elementów krytycznych dla bezpieczeństwa”.

04.02.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia na wykonanie ekspertyzy pn. „Wytyczne do określania krytyczności dla bezpieczeństwa funkcji i elementów pojazdów kolejowych wraz z przykładowymi katalogami funkcji i elementów krytycznych dla bezpieczeństwa”.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadsyłania informacji do 12 lutego 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 04.02.2021
Data modyfikacji : 04.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry