Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe - Ekspertyza dotycząca określenia katalogu funkcji i osiągów wybranych części pojazdów kolejowych na potrzeby zarządzania konfiguracją pojazdów kolejowych

04.02.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia na wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia katalogu funkcji i osiągów wybranych części pojazdów kolejowych na potrzeby zarządzania konfiguracją pojazdów kolejowych.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadsyłania informacji do 12 lutego 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 04.02.2021
Data modyfikacji : 04.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry