Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów

29.04.2020

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U . z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego planuje udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów w ramach realizacji projektu Kampanii Kolejowe ABC.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadsyłania informacji do 8 maja 2020 r.


30.04.2020 r. wprowadzono zmiany w Załączniku nr 1 do Rozeznania - Opis przedmiotu zamówienia

Metadane

Data publikacji : 29.04.2020
Data modyfikacji : 30.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry