Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe - opracowanie logo wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowego Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego.

12.07.2019

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 398), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 

19.07.2019 Zmiana terminu nadsyłania informacji

UWAGA NOWY TERMIN NADSYŁANIA INFORMACJI 22 lipca 2019 r.


W celu wyboru właściwej procedury udzielenia zamówienia niezbędne jest oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów oraz innych informacji, które będą pomocne w ustaleniu szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadsyłania informacji do 19 lipca 2019 r. do godz. 15:00

Informacje proszę przesłać na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 12.07.2019
Data modyfikacji : 19.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry