Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - pozyskanie zasobu w postaci: uczestnika zespołu do opracowania profilu kompetecyjnego inspektorów oraz asesora, który opracuje narzędzia do sesji development center i będzie uczestniczył w/do 10 sesjach development center

03.06.2019

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 398), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)


W celu wyboru właściwej procedury udzielenia zamówienia niezbędne jest oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów oraz innych informacji, które będą pomocne w ustaleniu szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadsyłania informacji do 7 czerwca 2019 r. do godz. 09:00

Informacje proszę przesłać na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 03.06.2019
Data modyfikacji : 07.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry