Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - sporządzenie ekspertyzy dotyczącej opracowania scenariuszy testów operacyjnych mających na celu sprawdzenie współdziałania części ETCS i GSM-R podsystemu „Sterowanie-urządzenia pokładowe” z częścią ETCS i GSM-R podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” z uwzględnieniem założeń projektowych przytorowej części podsystemu.

15.01.2019

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 398), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)


W celu wyboru właściwej procedury udzielenia zamówienia niezbędne jest oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów oraz innych informacji, które będą pomocne w ustaleniu szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadsyłania informacji do 23 stycznia 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 15.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry