Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe na druk książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy I-VI), fotostandów, roll-upów, naklejek magnetycznych na samochód oraz wizytówek imiennych

17.01.2018

Zamawiający informuje że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

W związku z realizacją ogólnopolskiej kampanii Informacyjno-edukacyjnej Kolejowe ABC, Zamawiający planuje udzielenie zamówienia na druk książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy I-VI), fotostandów, roll-upów, naklejek magnetycznych  na samochód oraz wizytówek imiennych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC.

Kampania Kolejowe ABC to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci oraz ich nauczycieli i wychowawców. Celem Projektu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, a także podczas poruszania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. W związku z tym, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w zakresie szacowania wartości i przesłania informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku.

Termin nadsyłania odpowiedzi: 23.01.2018 r. godz. 16:00

Metadane

Data publikacji : 17.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
do góry