Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe rynku - Analiza podsystemu strukturalnego „ENERGIA” na polskiej sieci kolejowej, zasad eksploatacji przez uczestników rynku transportu kolejowego oraz możliwych kierunków modernizacji

31.10.2017

Zamawiający informuje że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. W związku z tym, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w zakresie szacowania wartości i przesłania informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów szacowanej ekspertyzy.

Termin nadsyłania odpowiedzi: 03.11.2017 r. do godz: 15:00

Metadane

Data publikacji : 31.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
do góry