Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe rynku - Sporządzenie ekspertyzy dotyczące potrzeb funkcjonowania Radio-Stop w systemie radiołączności GSM-R i rozwiązań technicznych umożliwiających wdrożenie takiego rozwiązania.

10.07.2017

Zamawiający informuje, że niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z poźn. zm.)

W celu wyboru właściwej procedury postępowania, niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. W związku z tym, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w zakresie szacowania wartości i przesłania informacji dotyczącej szacunkowych cen i kosztów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku.

Termin nadsyłanie odpowiedzi: 19.07.2017 r. do godziny 12:00

Rozeznania cenowe proszę przesyłać na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 10.07.2017
Data modyfikacji : 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry