Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe rynku - na świadczenie usług doradczych i wsparcia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na aplikacje IT w ramach Kampanii Kolejowe ABC

23.06.2017

Zamawiający informuje, że niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z poźn. zm.)


W celu wyboru właściwej procedury postępowania, niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. W związku z tym, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w zakresie szacowania wartości i przesłania informacji dotyczącej szacunkowych cen i kosztów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku.

Termin nadsyłanie odpowiedzi: 28.06.2017 r.

Metadane

Data publikacji : 23.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
do góry