Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - wykonanie aplikacji internetowej służącej do monitorowania inwestycji w infrastrukturę kolejową prowadzonych przez zarządcę infrastruktury.

05.06.2017

Zamawiający informuje że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

W celu wyboru właściwej procedury postępowania, niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. W związku z tym, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w zakresie szacowania wartości i przesłania informacji dotyczącej szacunkowych cen i kosztów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku.

 

Termin nadsyłanie odpowiedzi: 16.06.2017 r. godz.: 16:15

Odpowiedzi proszę przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego rozeznania w formie pisemnej na adres Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa / za pośrednictwem faksu 022 749-14-01 / za pośrednictwem poczty
elektronicznej zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 05.06.2017
Data modyfikacji : 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry