Nawigacja

Zamówienia publiczne - Archiwum

Wyszukiwarka
Data publikacji (dd-mm-yyyy)
Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2500.14.2023 32420000-3 - Urządzenia sieciowe, 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Odnowienie wsparć i subskrypcji dla urządzeń i oprogramowania sieciowego

08.12.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.13.2023 30233000-1, 30234000-8

Dostawa dysków i wsparcia dla macierzy

08.12.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.12.2023 48760000-3

Dostawa oprogramowania antywirusowego

24.11.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.11.2023 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

Dostawa punktów dostępowych do sieci WiFi

17.11.2023 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.10.2023 48822000-6 - Serwery komputerowe

Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i systemem do wirtualizacji

03.11.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.17.2023 32420000-3

Zarządzalne przełączniki sieciowe warstwy 2

17.11.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.9.2023 72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

Usługa utrzymania SOLM

03.11.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.10.2023 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia pn. „Techniki audytowania” dla pracowników UTK” (2)

04.10.2023 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.8.2023 30233160-0

Dostawa biblioteki taśmowej LTO

04.10.2023 godz. 10.30
BDG-WZPU.2500.7.2023 48822000-6 - Serwery komputerowe

Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i systemem do wirtualizacji

04.10.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.6.2023 48218000-9 pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

Rozszerzenie licencji dla urządzenia Stormshield

20.10.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.13.2023 32420000-3

Dostawa klastra urządzeń UTM

23.10.2023 r. godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.11.2023 71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Przygotowanie ekspertyz w sprawie oceny dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE podsystemów: (1) Sterowanie – urządzenia przytorowe, (2) Infrastruktura, (3) Energia

26.10.2023 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.14.2023 79952000-2 - usługi w zakresie organizacji imprez

Kompleksowa organizacja i obsługa jednodniowej konferencji zamykającej projekt pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”

25.09.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.5.2023 72250000-2

Usługi utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo

22.09.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.9.2023 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego; 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu transportu kolejowego dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego w podziale na 2 części

12.09.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.10.2023 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia pn. "Techniki audytowania" dla pracowników UTK

24.08.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.4.2023 48000000-8

Odnowienie wsparcia do oprogramowania do wirtualizacji

21.08.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.8.2023 79952000-2 - usługi w zakresie organizacji imprez

Przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji zamykającej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”

25.07.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.3.2023 79952000-2 - usługi w zakresie organizacji imprez

Przygotowanie, organizacja i obsługa VII Konferencji Kultury Bezpieczeństwa

26.07.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.7.2023 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem

Zaprojektowanie i wykonanie albumów podsumowujących realizację działań w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

18.07.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.6.2023 92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych

Produkcja filmów promocyjnych i edukacyjnych

20.07.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.2.2023 32420000-3; 48000000-8

Odnowienie wsparć i subskrypcji dla urządzeń i oprogramowania sieciowego

29.06.2023 r. godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.1.2023 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP), 72318000-7 - Usługi przesyłu danych, 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne.

Usługi symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby UTK

19.04.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.4.2023 72810000-1

Audyt bezpieczeństwa rejestru KREMIPPK

28.04.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.2.2023 79952000-2 - usługi w zakresie organizacji imprez

Przygotowanie i obsługa konferencji w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. "Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów"

27.03.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.3.2023 30233160-0

Dostawa biblioteki taśmowej LTO

16.03.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.1.2023 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

Nadzór inwestorski

03.03.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.20.2022 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

14.02.2023 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.19.2022 48510000-6

Dostawa oprogramowania antywirusowego, biurowego i licencji dostępowych

20.01.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.10.2022 90910000-9 – Usługi sprzątania; 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków; 90919200-4 – Usługi sprzątania biur.

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Oddziałów Terenowych Urzędu Transportu Kolejowego oraz Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów z podziałem na 6 części

19.01.2023 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.17.2022 39110000-6 – Siedziska, krzesła i produkty nimi związane, i ich części

Meble biurowe (krzesła) do Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

18.01.2023 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.18.2022 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń miękkich dla pracowników

24.01.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.13.2022 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

Usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z usługą gastronomiczną

11.01.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.12.2022 39100000-3 – Meble, 39711000-9 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi

Zabudowa meblowa do pomieszczeń Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

22.12.2022 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.2501.15.2022 32420000-3

Dostawa urządzeń sieciowych

13.12.2022 godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.9.2022 48822000-6; 30233000-1; 48000000-8

Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i dysków twardych do macierzy oraz odnowienie wsparcia do oprogramowania do wirtualizacji

07.12.2022 r. godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.8.2022 72250000-2

Usługa utrzymania i usługa rozwoju systemu Enova

23.11.2022
BDG-WZPU.2501.11.2022 39130000-2 – Meble biurowe (Część 2 i 3), 39110000-6 – Siedziska, krzesła i produkty nimi związane, i ich części (Część 1).

Meble biurowe do Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

10.11.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.7.2022 79952000-2

Przygotowanie, organizacja i obsługa VI Konferencji Kultury Bezpieczeństwa

04.11.2022 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.6.2022 34110000-1 – Samochody osobowe

Dostawa samochodów

20.10.2022 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.5.2022 72250000-2

UNIEWAŻNIONE Usługa utrzymania i usługa rozwoju systemu Enova

21.10.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.9.2022 92312212-0 Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych, 22472000-9 Podręczniki instrukcyjne

Usługa napisania, opracowania i przygotowania pod względem graficznym poradników dla inspektorów zatrudnionych w Urzędzie Transportu Kolejowego

07.10.2022 godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.10.2022 32413100-2

Dostawa fabrycznie nowego routera dostępowego wraz z instalacją na potrzeby przyłączenia do sieci GovNet

07.10.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.2.2022 48510000-6

Odnowienie i zakup licencji na oprogramowania Microsoft Office 365 E1

26.09.2022 godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.1.2022 64110000-0 - Usługi pocztowe

Usługi Pocztowe

23.09.2022 godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.5.2022 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Szkolenia z zakresu transportu kolejowego w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

19.09.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.7.2022 30232110-8; 30216110-0

Dostawa urządzeń drukujących i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

05.09.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.4.2022 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

12.08.2022 godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.8.2022 30200000-1; 30213300-8; 30213100-6; 30231300-0; 30213200-7

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

31.08.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.3.2022 64110000-0 - Usługi pocztowe, 64120000-3 - Usługi kurierskie

Usługi Pocztowe i Kurierskie

22.08.2022 godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.2.2022 30232110-8; 30216110-0

UNIEWAŻNIONE Dostawa urządzeń drukujących i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

14.07.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.1.2022 79341400-0, 79952000-2, 92111200-4, 79416000-3

Przygotowanie i realizacja informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II"

23.03.2022 godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.9.2021 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Szkolenia z zakresu techniki kolejowej w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

20.01.2022 r. 11:00
BDG-WZPU.2501.14.2021 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9

Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

2.02.2022 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.15.2021 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP), 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne.

Usługi telekomunikacyjne dla Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

5.01.2022 godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.9.2021 48000000-8

Odnowienie wsparć i subskrypcji dla urządzeń i oprogramowania sieciowego oraz zakup serwerowego systemu operacyjnego i licencji dostępowych.

08.12.2021 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.8.2021 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP); 72318000-7 - Usługi przesyłu danych; 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne.

Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby UTK w trzech lokalizacjach – Warszawa, Kraków i Katowice

7.12.2021 godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.13.2021 79820000-8

Druk, oprawa i dostawa książek, broszur, sprawozdań, magazynów i biuletynów na potrzeby UTK

05.11.2021 godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.4.2021 72250000-2

UNIEWAŻNIONE Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju Systemu Obsługi Licencji Maszynistów

18.11.2021 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.7.2021 48822000-6; 30233000-1; 48000000-8

Zakup serwera, odnowienie wsparcia do wirtualizacji, odnowienie gwarancji i wsparcia do urządzeń serwerowych

22.10.2021 godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.6.2021 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP); 72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej; 72318000-7 - Usługi przesyłu danych; 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne.

Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby UTK w trzech lokalizacjach – Warszawa, Kraków i Poznań

07.10.2021 godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.3.2021 92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych

Produkcja filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego

23.09.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.12.2021 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Szkolenia z zakresu techniki kolejowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

10.09.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.11.2021 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.

Ekspertyzy z zakresu techniki kolejowej

12.08.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.2.2021 72411000-4 7272000-3 72318000-7 64200000-8

Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego”.

13.08.2021 godzina 10:30
BDG-WZPU.2501.8.2021 79341400-0, 79342200-5, 79340000-9, 79341000-6, 79416000-3

„Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej w ramach projektu Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”.

17.08.2021 godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.10.2021 79341400-0, 79952000-2, 92111200-4, 79416000-3

Przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

12.08.2021 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.2500.1.2021 72250000-2

„Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo”

16.08.2021 - godz.10.30
BDG-WZPU.2501.5.2021 92111250-9

Produkcja filmów edukacyjno-promocyjnych

09.07.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.7.2021 71520000-9

Wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego

02.07.2021 godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.4.2021 80420000-4

„Zakup platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych i prowadzenia szkoleń e-learningowych wraz z powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilne w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”.

6 lipca 2021 godzina 10:30
BDG-WZPU.2501.6.2021 71241000-9

Ekspertyzy z zakresu techniki kolejowej

07.06.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.1.2021 79610000-3; 72000000-5

Świadczenie usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, związanej z wytworzeniem i wdrożeniem systemu informatycznego KREMiPPK

26.05.2021 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.2.2021 48000000-8; 72250000-2; 30211000-1; 32420000-3; 45300000-0; 45400000-1; 31140000-9

Budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury teletechnicznej) oraz zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej

11.06.2021 godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.15.2020 34150000-3; 45400000-1; 45300000-0

Dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej

08.02.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.6.2020 72250000-2

UNIEWAŻNIONE Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo

27.01.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.4.2020 48811000-6

Zakup oprogramowania serwera poczty elektronicznej wraz z wymaganymi licencjami dostępowymi dla użytkowników

17.12.2020 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.5.2020 72250000-2

Odnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie siecią

17.12.2020 godz.11:00
BDG-WZPU.2501.14.2020 79416200-5

Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

18.12.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.13.2020 79341400-0, 79342200-5, 79340000-9, 79341000-6, 92111200-4, 79416000-3

Przygotowanie i realizacja kolejnego etapu społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC

05.01.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.3.2020 72250000-2

Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365

3.12.2020 godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.2.2020 64110000-0

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Transportu Kolejowego

03.12.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.12.2020 79111000-5

Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych – Kampania Kolejowe ABC II

17.11.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.11.2020 79416200-5

UNIEWAŻNIONE Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

26.10.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.6.2020 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego

16.10.2020 godz.11:00
BDG-WZPU.2501.3.2020 72212190-7; 80420000-4

UNIEWAŻNIONE Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i wsparcie techniczne platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych oraz prowadzenia szkoleń e-learningowych oraz powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilne

01.10.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.10.2020 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9

Dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby dwóch projektów Kampania Kolejowe ABC oraz Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

22.10.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.9.2020

Dialog techniczny - system KREMIPPK

07.09.2020 r.
BDG-WZPU.2500.1.2020 48822000-6, 30233000-1, 32420000-3, 48000000-8

Dostawa wyposażenia serwerowni (serwer wraz systemem serwerowym i licencjami dostępowymi, przełączniki SAN i macierz, wsparcie do oprogramowania do wirtualizacji)

04.09.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.8.2020 80530000-8

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury kolejowej

31.08.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.7.2020

Dialog techniczny - dostawa symulatorów pojazdu kolejowego

07.07.2020 r.
BDG-WZPU.2501.5.2020 71241000-9

Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej

03.07.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.4.2020 39294100-0; 30234600-4

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

26.06.2020 r godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.2.2020 55120000-7, 55300000-3

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

27.04.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.1.2020 79310000-0, 72000000-5

Przeprowadzenie badań potrzeb przyszłych użytkowników systemu oraz przygotowanie projektu makiet UX/UI wysokiej jakości dla systemu Krajowego Rejestru Elektronicznego Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe

10.04.2020
BDG-WZPU.253.97.2019 30190000-7; 39294100-0; 30234600-4

Zakup i dostawa materiałów biurowych i informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

02.03.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.86.2019 55120000-7, 55300000-3

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

16.12.2019 godz. 11:00
BDG-WZPU.250.3.2019 48822000-6, 30233132-5, 48000000-8

Dostawa serwerów wraz z systemami operacyjnymi i systemami do wirtualizacji oraz odnowienie wsparcia do produktów VMaware

13.11.2019
BDG-WZPU.253.47.2019 80530000-8

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem w inwestycjach kolejowych, konstrukcji i mechaniki pojazdów trakcyjnych oraz prowadzenia ruchu pociągów

05.08.2019 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.28.2019 71241000-9

Opracowanie analizy: Modelowa dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w zakresie dostosowania do wymagań aktów prawnych i wytycznych tzw. IV pakietu kolejowego dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury

19 czerwca 2019 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.250.2.2019 34110000-1

Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego

13 czerwca 2019 r., godzina 11:00
BDG-WZPU.250.1.2019 34110000-1

UNIEWAŻNIONE Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego

31 maja 2019 r., godzina 11:00
BDG-WZPU.253.11.2019 71241000-9

Wykonanie ekspertyz stanowiących przegląd krajowych przepisów technicznych dla podsystemów infrastruktura, energia, sterowanie – urządzenia przytorowe pod kątem zgodności z TSI

19 marca 2019 r., godzina 11:00
BDG-WZPU.253.20.2018 63511000-4

Organizacja wycieczek dydaktycznych, w formie tzw. zielonych szkół dla uczniów szkół podstawowych, biorących udział w konkursach organizowanych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC

21.01.2019 r. godzina 10:30
BDG-WZPU.253.19.2018 71241000-9

Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

21.12.2018 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.250.7.2018 34110000-1

Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego

29.11.2018 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.18.2018 39294100-0

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC

BDG-WZPU.250.6.2018 64110000-0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Transportu Kolejowego

09.11.2018 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.15.2018 71241000-9

Wykonanie ekspertyzy określającej warunki zastosowania norm RAMS

09.10.2018 godz. 11:30
BDG-WZPU.253.17.2018 48190000-6; 72263000-6; 72212190-7

Interaktywne pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

21.09.2018 godz. 10:30
BDG-WZPU.253.16.2018 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9

UNIEWAŻNIONE Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC (6)

17.09.2018 godz. 13:00
BDG-WZPU.253.12.2018 80530000-8

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz budowy systemu zasilania w energię trakcyjną

14.08.2018 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.253.8.2018 71241000-9

Wykonanie ekspertyz: (1) Analiza podsystemu strukturalnego "Energia" na polskiej sieci kolejowej; (2) Analiza zagrożeń dla transportu kolejowego związanych z cyberbezpieczeństwem, w związku z zabudową nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym na sieci PKP PLK S.A.

17.08.2018 godz. 11:00
BDG-WZPU.250.2.2018 30211000-1; 48820000-2; 30233132-5

Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby rozbudowy infrastruktury serwerowej UTK

06.08.2018 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.253.13.2018 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9; 18143000-3; 35113440-5; 37822100-7; 22816000-3

Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC (5) (Aktualizacja 22.08.2018)

03.08.2018 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.253.9.2018 48190000-6; 72263000-6; 72212500-4; 72212911-8

Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

06.08.2018 godz. 13:00
BDG-WZPU.253.4.2018 79341400-0, 79342200-5, 79340000-9, 79341000-6, 79952000-2, 92221000-6, 92111200-4, 79416000-3

Przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”

11.07.2018 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.7.2018 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9; 18143000-3; 35113440-5; 37822100-7; 22816000-3

UNIEWAŻNIONE. Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC"

27 czerwiec 2018 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.250.1.2018 48000000-8; 72250000-2; 30211000-1

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo

13 czerwiec 2018 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.3.2018 79823000-9

Druk, oprawa i dostawa książek edukacyjnych dla dzieci w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

26.03.2018 r. godz.: 11:00
BDG-WZPU.253.2.2018 39294100-0; 35113440-5

UNIEWAŻNIONE - Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC"

19.03.2018 r. godz. 13:30
BDG-WZPU.253.1.2018 72263000-6; 72212500-4; 72212911-8

UNIEWAŻNIONE Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

30.03.2018 r. godz. 10:30
BAF-WZPL.253.22.2017 39294100-0; 35113440-5

UNIEWAŻNIONE - Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC"

31.01.2018 r. g.11:00
BAF-WZPL.253.21.2017 71241000-9

Przygotowanie ekspertyzy zawierającej analizę podsystemu strukturalnego Energia na polskiej sieci kolejowej

23.11.2017 r. godz.: 10:00
BAF-WZPL.250.9.2017 30236110-6, 30233160-0, 30211000-1, 48820000-2, 30233132-5, 30233141-1, 32420000-3

Zakup oraz dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby rozbudowy infrastruktury serwerowej UTK

08.11.2017 r.
BAF-WZPL.253.20.2017 71241000-9

Przygotowanie ekspertyzy w zakresie określenia rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na skrzyżowaniach linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi (przejazdach kolejowo-drogowych).

16.10.2017 r. godz.: 13:00
BAF-WZPL.253.19.2017 71241000-9

Przygotowanie ekspertyzy przedstawiającej możliwe kierunki inwestycyjne na sieci zarządcy infrastruktury zabezpieczające przed błędami ludzkimi

16.10.2017 r. godz.: 11:00
BAF-WZPL.253.16.2017 71241000-9

Przygotowanie ekspertyzy z zakresu systemów GSM-R

05.10.2017 r. godz: 11:00
BAF-WZPL.253.15.2017 80530000-8

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu architektury systemów sterowania ruchem kolejowym oraz diagnostyki i utrzymania pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych.

21.09.2017 r. godz. 12:00
BAF-WZPL.253.11.2017 71241000-9

Przygotowanie ekspertyz z zakresu systemów GSM-R i stosowania rozporządzenia 402/2013

11.09.2017 r. godz: 12:00
BAF-WZPL.253.13.2017 80521000-2

Opracowanie merytoryczne i graficzne scenariuszy zajęć, autorskich podręczników oraz książek edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

08.09.2017 godz: 12:00
BAF-WZPL.253.12.2017 39162100-6; 39294100-0

Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC"

09.10.2017 r.
BAF-WZPL.253.2.2017 80530000-8

UNIEWAŻNIONE - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu architektury systemów sterowania ruchem kolejowym oraz diagnostyki i utrzymania pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych.

10.07.2017 r. godz. 12:00
BAF-WZPL.250.8.2017 34110000-1, 34113000-2

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego

07.07.2017 r. godz:12:00
BAF-WZPL.250.7.2017 34110000-1; 34113000-2

Zakup samochodów osobowych dla Urzędu Transportu Kolejowego

23.06.2017 r. do godziny 12:00
BAF-WZPL.250.4.2017 71241000-9

Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej opracowania założeń projektowych i scenariuszy testów operacyjnych mających na celu sprawdzenie części ETCS i GSM-R podsystemu „Sterowanie-urządzenia przytorowe” i jej współdziałanie z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie-urządzenie pokładowe”, uwzględniającej uwagi zgłoszone w ramach publicznych konsultacji jej projektu.

01.06.2017 r. godz. 11:00
BAF-WLZP.250.6.2017 72260000-5, 72263000-6, 72268000-1, 72265000-0, 72267000-4, 80533100-0

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego

14.06.2017 r. godz. 10:00
BAF-WZPL.250.5.2017 32420000-3; 71356300-1; 72268000-1

Zakup i dostawa sprzętu sieciowego wraz z usługą wsparcia technicznego

18.05.2017 r. do godziny 12:00
BAF-WZPL.250.3.2017 79995100-6

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu Kolejowego.

21.04.2017 r.
BAF-WZPL.250.2.2017 79995100-6

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu Kolejowego.

05.04.2017 r. godz. 11:00
BAF-WLZP.250.1.2017 72260000-5, 72263000-6, 72268000-1, 72265000-0, 72267000-4, 80533100-0

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego

30.03.2017 r. godz. 11:30
BAF-251-827/2016 64110000-0; 64100000-7; 64112000-4

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez operatora pocztowego.

06.12.2016 r.; godz: 10:00
BAF-251-738/2016 48000000-8, 72262000-9.

Zakup i aktualizacja licencji oprogramowania do wirtualizacji serwerów wraz z usługą producenta w zakresie wsparcia.

25.11.2016 r. godz. 10:00
BAF-251-765/2016 71241000-9

Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej

28.10.2016 r. godz. 12:00
BAF-251-711/2016 72268000-1, 72260000-5, 72263000-6, 72267000-4, 80533100-0

Opracowanie i wdrożenie aplikacji wraz z algorytmem analizy zdarzeń kolejowych oraz świadczenie usługi utrzymania.

21.10.2016 r. godz. 13:00
BAF-251-700/2016 71241000-9

Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej

07.10.2016
BAF-251-559/2016 48820000-2, 32420000-3, 30233000-1

Zakup i dostawa sprzętu do rozbudowy serwerowni Urzędu Transportu Kolejowego.

30.09.2016 r. godz 10:00
BAF-251-549/2016 72.26.00.00-5, 72.26.30.00-6, 72.26.80.00-1, 72.26.50.00-0, 72.26.70.00-4, 80.53.31.00-0

Opracowanie i wdrożenie aplikacji wraz z algorytmem analizy zdarzeń kolejowych oraz świadczenie usługi utrzymania

09.09.2016 r. godz. 11.00
BAF-251-542/2016 72.22.00.00-5, 72.26.30.00-6, 72.26.80.00-1, 72.26.50.00-0, 72.26.70.00-4, 80.53.31.00-0

Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego System Obsługi Licencji Maszynistów z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników oraz zapewnienia opieki serwisowej

29.07.2016 godz. 10:30
BAF-251-367/2016 72.26.00.00-5; 72.26.30.00-6; 72.26.80.00-1, 72.26.50.00-0; 72.26.70.00-4; 80.53.31.00-0.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ) UTK

23.06.2016 r. godz. 11.00
BAF-251-192/2016 71.35.63.00-1

Świadczenie usług wsparcia technicznego na potrzeby IT Urzędu Transportu Kolejowego

04.05.2016 r. godz: 11:00
BAF-251-805/2015 48.82.00.00-2, 32.42.00.00-3, 30.23.30.00-1.

Modernizacja infrastruktury sprzętowo - programowej centrum przetwarzania danych Urzędu Transportu Kolejowego

23.11.2015 r. godz. 11:00
BAF-251-785/2015 32.50.00.00-8 Urządzenia sieciowe

Zakup i dostawa sprzętu i osprzętu IT oraz systemu analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii

23.11.2015 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o dialogu technicznym - system informatyczny do obsługi i zarządzania wnioskami o personalizację i wydawanie licencji maszynisty

30.10.2015 r. godz: 15:00

UNIEWAŻNIENIE DIALOGU TECHNICZNEGO

08.10.2015 godz. 15:00
BAF-251-615/2015 30.21.31.00-6, 33.19.51.00-4, 30.23.13.10-3

Zakup i dostawa 38 komputerów przenośnych (w tym 1 szt. Typu A, 12 szt. Typu B i 25 szt. Typu C) i 20 szt. monitorów dla Urzędu Transportu Kolejowego

30 września 2015 r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym - PLATFORMA NADZORU

BAF-251-575/2015 39112000-0 krzesła

ZAKUP MEBLI cz. IIA - zakup i dostawa krzeseł biurowych obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz Oddziałów Terenowych Urzędu

11.09.2015 r. godz. 11:00
BAF-251-520/2015 64215000-6

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 217922-2015

BAF-251-313-2015 39112000-0

ZAKUP MEBLI cz. II - zakup i dostawa krzeseł biurowych obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz Oddziałów Terenowych Urzędu

13.07.2015 r. godz. 11:00
BAF-251-367/2015 48.82.00.00-2 serwery, 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe, 30.23.30.00-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 48.00.00.00-8 Pakiety do oprogramowania

Rozbudowa infrastruktury sprzętowo – programowej serwerowni Urzędu Transportu Kolejowego.

11.06.2015 r. godz. 10:00
BAF-251-177/2015 39130000-2, 39131000-9, 39121000-6

ZAKUP MEBLI CZĘŚĆ I, zakup i dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań i rozstawieniem mebli biurowych dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz dla Oddziałów Terenowych UTK

18 maja 2015 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o dialogu technicznym

09.04.2015 r. godz. 15;00
BAF-251-167/2015 71356300-1 Usługi wsparcia technicznego, 32500000-8 Urządzenia sieciowe

Zakup i dostawa sprzętu i osprzętu IT oraz świadczenie usług wsparcia technicznego dla Urzędu Transportu Kolejowego

26.03.2015 r. godz. 10:00
BAF-231-464/2014 48.82.00.00-2, 32.42.00.00-3, 30.23.30.00-1, 31.68.25.10-8

Zakup i dostawa sprzętu i osprzętu IT do zaplecza technicznego Urzędu Transportu Kolejowego

17.11.2014 r. godz. 10:00
BAF-231-586/2014 39131100-0

ZAKUP MEBLI część IV - zakup i dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań oraz rozstawieniem regałów magazynowych dla Urzędu Transportu Kolejowego

26.09.2014 godz. 10:00
BAF-231-480/2014 3913000-2, 39131000-9, 39121000-6, 39157000-7

ZAKUP MEBLI cz. IIB - zakup i dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań i rozstawieniem mebli biurowych

BAF-231-506/2014 39130000-2 MEBLE BIUROWE, 39121000-6 BIURKA I STOŁY, 39112000-0 KRZESŁA

ZAKUP MEBLI cz. IIIA - zakup i dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań oraz rozstawieniem mebli konferencyjnych dla Urzędu Transportu Kolejowego

18.08.2014 r. godz. 13:00
BAF-231-496/2014 64215000-6 usługi telefonii internetowej (IP)

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii IP wraz z dostawą sprzętu

14.08.2014 r. godz. 11:00
BAF-231-480/2014 39130000-2 (meble biurowe), 39131000-9 (regały biurowe), 39121000-6 (biurka i stoły), 39157000-7 (części mebli)

ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH CZĘŚĆ II A, zakup i dostawa mebli biurowych

28 lipca 2014 godz. 11:00
BAF-231-414/2014 39.13.00.00-2, 39.12.10.00-6, 39.11.20.00-0

ZAKUP MEBLI CZĘŚĆ III, zakup i dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań oraz rozstawieniem mebli konferencyjnych dla Urzędu Transportu Kolejowego

16 lipca 2014 r. godz. 13:00
BAF-231-431/2014 39130000-2 (meble biurowe), 39131000-9 (regały biurowe), 39121000-6 (biurka i stoły), 39157000-7 (części mebli).

ZAKUP MEBLI CZĘŚĆ II zakup i dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań i rozstawieniem mebli biurowych dla Urzędu Transportu Kolejowego

10 lipca 2014 godz. 13:00
BAF-231-439/2014 32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Zakup i dostawa sprzętu i sprzętu sieciowego IT wraz ze wsparciem przy wdrożeniu dla Urzędu Transportu Kolejowego

09.07.2014 r. godz. 10:00
BAF-231-380/2014 64215000-6 Usługi telefonii internetowej (IP), 64224000-2 Usługi telekonferencyjne

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii IP wraz z dostawą sprzętu

04,07,2014 r. godz. 10:00
BAF-231-296/2014 39112000-0 krzesła, 39113100-8 fotele

Zakub mebli cz I - zakup i dostawa wraz z montażem foteli i krzeseł obrotowych dla Urzędu Transportu Kolejowego

23.06.2014 r. godz. 13:00
BAF-231-376/2014 3021300-6 laptopy, 30213300-8 - komputery, 30231300-00 monitory ekranowe, 30200000-1 stacje dokujące

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Urzędu Transportu Kolejowego

23.06.2014 r. godz. 12:00
BAF-231-296/2014 30232100-5

Zakup i dostawa kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych

23.06.2014 r. godz. 11:00
BAF-2311-92/2014 32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne, 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

Zakup i dostarczenie wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych wraz z wsparciem przy wdrożeniu i szkoleniem, zakup i dostarczenie przełączników warstwy drugiej wraz z osprzętem i wsparciem przy wdrożeniu oraz zakup i dostarczenie dysków do macie

10.02.2014 10:00
BAF-2311-01/2014 90910000-9 Usługi sprzątania

Systematyczna usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Zamawiającego

do 20.01.2014r do godziny 10.00
BAF-2311-884a/2013 85.12.10.00-3 - Usługi medyczne, 85.12.00.00-6 - Usługi medyczne i podobne, 85.12.12.00-5 - Specjalistyczne usługi

Zakup usług medycyny pracy cz.2

23.12.2013r g. 10:00
BAF-2311-884/2013 85.12.10.00-3 - Usługi medyczne, 85.12.00.00-6 - Usługi medyczne i podobne, 85.12.12.00-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

Zakup usług medycyny pracy

16.12.2013r g. 10:00
BAF-2311-894/2013 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Zakup wsparcia do systemu wirtualizacji VMWare

04.12.2013r, g. 10:00.
BAF-2311-895/2013 30213200-7 Komputery tablety

Zakup i dostarczenie tabletów

04.12.2013r, g. 10:00.
BAF-2311-855/2013 30213000-5 – Komputery osobiste; 30213100-6 - Komputery przenośne; 30231300-0 - Monitory ekranowe; 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

Zakup i dostarczenie sprzętu oraz osprzętu z branży IT cz. 2

02.12.2013r, g. 10:00
BAF-2311-816/2013 48820000-2; 30213100-6

Zakup sprzętu oraz osprzętu z branży IT

15.11.2013r
BAF-2311-590a/2013 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 80500000-9 - Usługi szkoleniowe; 55100000-1 -Usługi hotelarskie ; 55300000-3 –Usługi restauracyjne; 60100000-9 - Usługi transportowe

Zakup usługi realizacji szkolenia z zakresu budowania i kierowania zespołami ludzkimi dla pracowników UTK – cześć 2

04.10.2013r, g. 10.00
BAF-2311-500a/2013 64110000-0

Świadczenie usług pocztowych - część 2

14.10.2013r, g. 10.00
BAF-2311-590/2013 80000000-4, 55100000-1, 55300000-3, 60100000-9

Zakup usługi realizacji szkolenia z zakresu budowania i kierowania zespołami ludzkimi dla pracowników UTK

04.09.2013r. do godziny 10.00
BAF-2311-504/2013 48000000-8, 32420000-3

Zakup i dostarczenie oprogramowania biurowego i systemowego wraz ze szkoleniem oraz sprzętu do rozbudowy sieci przewodowej i bezprzewodowej wraz ze wsparciem przy wdrożeniu i szkoleniem

06.08.2013 godz. 10.00
BAF-2311-500/2013 64110000-0

Świadczenie usług pocztowych

26.07.2013 r. do godziny 10.00
BAF-2311-64a/2013 34110000-1

Sprzedaż i dostawa 7 samochodów osobowych – część 2

22.07.2013r do godziny 10.00
BAF-233-408/2013 80500000-9; 55000000-0; 63000000-9;

Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów dla pracowników UTK z zakresu audytowania systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym, bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

24.06.2013r do godziny 10.00
BAF-2311-64/2013 34.11.00.00-1

Sprzedaż i dostawa 7 samochodów osobowych.

do 10.07.2013r. do godziny 10.00
BAF-2311-348/2013 30.19.21.13-6, 28.21.60.00-9

Sprzedaż i dostawa tonerów

do 05.06.2013r do godziny 10.00
BAF-2311-90/2013 30213100‐6

Sprzedaż oraz dostawa 43 sztuk laptopów

27.02.2013r do godziny 10.00
BAF-233-7/2012 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 32.42.00.00-3

Sprzedaż i dostawa sprzętu i osprzętu komputerowego

23.11.2012 godzina 10:00
BAF-233-6/2012 80.50.00.00-9, 55.00.00.00-0, 63.00.00.00-9.

Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów wyjazdowych dla pracowników UTK z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego

19.11.2012r do godziny 10.00
BAF-234/5/2012 38000000-5, 38295000-9, 38300000-8, 38330000-7, 38331000-4, 38341300-0, 38412000-6, 38434310-2, 38553000-6, 44512000-2

Sprzedaż i dostawa specjalistycznych narzędzi pomiarowych oraz narzędzi cz. 2

do 24.10.2012r do godziny 12.00
BAF-233/5/2012 38000000-5, 38295000-9, 38300000-8, 38330000-7, 38331000-4, 38341300-0, 38412000-6, 38434310-2, 38553000-6, 44512000-2

Sprzedaż i dostawa specjalistycznych narzędzi pomiarowych oraz narzędzi

05.10.2012r do godziny 12.00
BAF-233-3-2012 22200000-2; 22212100-0; 79980000-7

Sprzedaż i dostawa prasy

20 czerwca 2012 r. do godz. 10.00 UWAGA modyfikacja treści SIWZ postępowanie nr BAF-233/3/2012 oraz przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.06.2012 do godz.12:00.
BAF-233/2/2012 30190000-7

Dostawa materiałów biurowych

16.04.2012 godzina 10.00
BAF-233/4/2012 79.21.00.00-9

Sporządzenie opinii biegłego rewidenta w sprawie wzrostu stawek w projekcie stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej

termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania 23.03.2012 do godz. 10.00 termin składania ofert 23.04.2012 do godz. 10.00
BAF-233/1/2012 60.40.00.00-2, 63.51.20.00-1

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie odbywania zagranicznych podróży służbowych

BAF-233/7/2011 30213100-6, 48310000-4

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych i licencji oprogramowania biurowego

12.12.2011 r. do godziny 11:45
TGA-233-5/2011 32582000-6; 79810000-5; 79421200

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu technicznego oraz produkcję i dostawę blankietów licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych z zabezpieczeniami

26 września 2011 r. do godziny 11.45
TGA-233/ 3 /2011 41110000-3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę naturalnej wody źródlanej

14.03.2011 r. do godziny 12.45
TGA - 233 – 2 /2011 34.11.00.00-1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego

14.03.2011 godz. 11.45
TGA – 233 / 9 / 2010 60400000 – 2. 63512000 - 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie odbywania zagranicznych podróży służbowych.

31 sierpnia 2010 r. do godziny 11.45
TGA-233/8/2010 64.10.00.00-7

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Centrali Urzędu Transportu Kolejowego oraz Oddziałów Terenowych

TGA-233/7/2010 41110000-3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę naturalnej wody źródlanej

24.06.2010 r. do godziny 11.45
TGA-233/6/2010

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę istniejącej i eksploatowanej w Urzędzie Transportu Kolejowego infrastruktury technicznej serwerów Bladecenter H

TGA-233/4/2010 30125110-5,30125120-8,30125130-1,30192320-0,30192112-9,30192113-6,30192300-4,30192340-6

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

29 marca 2010 r. do godz. 12.45
TGA-233/5/2010 30190000-7

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych

29 marca 2010 r. godz. 11.45
TGA-233/2/2010 60.40.00.00-2, 63.51.20.00-1

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie odbywania zagranicznych podróży służbowych

Zamówienie z wolnej ręki.
TGA-233/3/2010 09132100-4

Zakup na autoryzowanych stacjach paliw bezołowiowej benzyny silnikowej 98- i 95- oktanowej w systemie bezgotówkowym w 2010 i 2011 roku

5 marca 2010 do godziny 11.45
TGA-233/1/2010 09132100-4

Zakup na autoryzowanych stacjach paliw bezołowiowej benzyny silnikowej 98- i 95- oktanowej w systemie bezgotówkowym w 2010 i 2011 roku

29.01.2010 godz. 12.00
TGA - 233/3/09 60400000 - 2; 63512000 - 1

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie odbywania zagranicznych podróży służbowych

18.06.2009 12:00
TGA-233/2/09 48000000, 30230000

Dostawa i zainstalowanie sprzętu IT i oprogramowania stanowiącego zaplecze techniczne dla Systemu Wspomagającego Urząd Transportu Kolejowego (SWUTK)

23.06.2009 godz 12:30
233-1/09 6351200-1

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych przy wyjazdach międzynarodowych dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego

16.04.2009 godz. 11:00
233-7/2008 30120000-16

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych (tryb: zapytanie o cenę)

xxx
233-5/2008 30200000-1

Dostawa urządzeń komputerowych (tryb: zapytanie o cenę)

xxx
233-2/2008

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM

233-4/2008 23111200-0

Zakup na autoryzowanych stacjach paliw bezołowiowej benzyny silnikowej 98- i 95-oktanowej w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych w latach 2008-2009 (tryb: przetarg nieograniczony)

12-08-2008 godz. 12:00
233-3/2008 23111200-0

Zakup na autoryzowanych stacjach paliwowych bezołowiowej benzyny silnikowej 98- i 95-oktanowej w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych dla Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2008-2009 (tryb: przetarg nieograniczony)

23-07-2008 (postępowanie unieważnione)
233-1/08 72.30.00.00-8

Eksploatacja przez Wykonawcę modułu Nadawanie i Zmiana Numerów Pojazdów Kolejowych systemu informatycznego OTAKO (tryb: zamówienie z wolnej ręki)

x
do góry