Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby UTK

05.04.2023

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 19.04.2023 r. godz. 10:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego w 9 lokalizacjach Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części, jak niżej:
Część 1 – usługa symetrycznego dostępu do internetu dla centrali Urzędu Transportu Kolejowego oraz Oddziału Terenowego w Warszawie;
Część 2 – usługa symetrycznego dostępu do internetu dla Oddziału Terenowego w Lublinie;
Część 3 – usługa symetrycznego dostępu do internetu dla Oddziału Terenowego w Krakowie;
Część 4 – usługa symetrycznego dostępu do internetu dla Oddziału Terenowego w Katowicach;
Część 5 – usługa symetrycznego dostępu do internetu dla Oddziału Terenowego w Gdańsku;
Część 6 – usługa symetrycznego dostępu do internetu dla Oddziału Terenowego we Wrocławiu
Część 7 – usługa symetrycznego dostępu do internetu dla Oddziału Terenowego w Poznaniu;
Część 8 – usługa symetrycznego dostępu do internetu w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów;
Część 9 – usługa symetrycznego dostępu do internetu w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (łącze zapasowe).

Termin realizacji

Część 1: Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 miesięcy od dnia 1 lipca 2023 r.
Część 2: Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 miesięcy od dnia 1 lipca 2023 r.
Część 3: Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 miesięcy od dnia 1 lipca 2023 r.
Część 4: Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 miesięcy od dnia 1 lipca 2023 r.
Część 5: Zamówienie będzie realizowane w terminie 30 miesięcy od dnia 1 lipca 2023 r.
Część 6: Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 miesięcy od dnia 1 lipca 2023 r.
Część 7: Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 miesięcy od dnia 1 lipca 2023 r.
Część 8: Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2023 r.
Część 9: Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 miesięcy od dnia 18 listopada 2023 r.

Kryteria oceny ofert

W zakresie Część 1:
Cena 60%
Dostępność usługi 30%
Technologia medium drugiego traktu łącza (światłowodowa/miedziana) 10%

W zakresie Część 2-7:
Cena 60%
Dostępność usługi 30%
Technologia medium łącza (światłowodowa/miedziana) 10%

W zakresie Część 8-9:
Cena 60%
Dostępność usługi 40%

Termin składania ofert

14 kwietnia 2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/90342/details

Metadane

Data publikacji : 05.04.2023
Data modyfikacji : 18.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry