Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Audyt bezpieczeństwa rejestru KREMIPPK

30.03.2023

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Zmiana terminu składania ofert na 28.04.2023 r. godz. 10.00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa Krajowego Rejestru Elektronicznego Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe

Termin realizacji

W terminie do 10 tygodni od zawarcia umowy.

W terminie do 16 tygodni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 34%
Doświadczenie – Pentesty: 8%
Doświadczenie – Kod: 18%
Doświadczenie – Infrastruktura: 10%
Doświadczenie – OSWE: 30%
Doświadczenie – OSWE: 18%
Doświadczenie – KRI: 12%

 

Termin składania ofert

07.04.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/89681/details

Metadane

Data publikacji : 30.03.2023
Data modyfikacji : 24.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry