Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa biblioteki taśmowej LTO

08.03.2023

Zamówienie częściowo jest finansowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Metadane

Data publikacji : 08.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry