Nawigacja

Zamówienia publiczne

Dostawa biblioteki taśmowej LTO

08.03.2023

Zamówienie częściowo jest finansowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biblioteki taśmowej LTO

Termin realizacji

W terminie do 60 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 100%

Termin składania ofert

16.03.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/87301/details

Metadane

Data publikacji : 08.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry