Nawigacja

Zamówienia publiczne

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Oddziałów Terenowych Urzędu Transportu Kolejowego oraz Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów z podziałem na 6 części

05.01.2023

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 19.01.2023 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa systematycznego utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, użytkowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego oraz Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w podziale na 6 części.

Termin realizacji

Część nr 1-5: przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

Część nr 6:  dla zadania I: przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; dla zadania II: od dnia 2 maja 2023 r. przez okres 20 miesięcy.

Kryteria oceny ofert

Cena 100%

Termin składania ofert

16 stycznia 2023 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/97484/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 05.01.2023
Data modyfikacji : 16.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry