Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i dysków twardych do macierzy oraz odnowienie wsparcia do oprogramowania do wirtualizacji

29.11.2022


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i dysków twardych do macierzy oraz odnowienie wsparcia do oprogramowania do wirtualizacji.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części jak niżej:

Część 1 – Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym.
Część 2 – Dostawa dysków twardych do macierzy.
Część 3 – Odnowienie wsparcia do oprogramowania do wirtualizacji.

Termin realizacji

W terminie 5 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Część 1

Cena: 80%
Okres gwarancji: 20%

Część 2 i 3

Cena: 100%

Termin składania ofert

07.12.2022 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/79305/details


 

Metadane

Data publikacji : 29.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry