Nawigacja

Zamówienia publiczne

Usługa utrzymania i usługa rozwoju systemu Enova

14.11.2022


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365

Termin realizacji

do 31 grudnia 2024 r.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%
Doświadczenie konsultantów 40%

Termin składania ofert

23.11.2022 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/77851/details

Metadane

Data publikacji : 14.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry