Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa samochodów

11.10.2022


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch samochodów osobowych z silnikiem hybrydowym, segmentu C w wersji SUV z napędem 4x4.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie do 30 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 60%
Dodatkowe elementy i wyposażenie samochodu 40%

Termin składania ofert

20 października 2022 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/87619/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 11.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry