Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa fabrycznie nowego routera dostępowego wraz z instalacją na potrzeby przyłączenia do sieci GovNet

28.09.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego routera dostępowego wraz z instalacją na potrzeby przyłączenia do sieci GovNet

Termin realizacji

Zgodnie z terminem zadeklarowanym w ofercie, nie dłuższym niż 60 dni.

Kryteria oceny ofert

Cena 80%
Termin realizacji 20%

Termin składania ofert

07 październik 2022 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/73399/details


 

Metadane

Data publikacji : 28.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry