Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi Pocztowe

09.09.2022


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 23.09.2022 r. godz. 11:00


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 21.09.2022 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, który będzie realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zwanej dalej „Prawem pocztowym”, wraz z usługą odbioru tych przesyłek z lokalizacji Zamawiającego.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że usługa odbioru przesyłek z lokalizacji mieszczącej się przy Al. Jerozolimskich 211, 02-222 Warszawa, obowiązywać będzie przez okres 21 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2023 r., a odbiór przesyłek z lokalizacji mieszczącej się w Szczecinie obowiązywać będzie 23 miesiące licząc od 1 listopada 2022 r..

Kryteria oceny ofert

Cena 60%
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / bezrobotnych / 30> lub 50< 20%
Możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowych 20%

Termin składania ofert

19 września 2022 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/71957/details

Metadane

Data publikacji : 09.09.2022
Data modyfikacji : 20.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry