Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odnowienie wsparć i subskrypcji dla urządzeń i oprogramowania sieciowego oraz zakup serwerowego systemu operacyjnego i licencji dostępowych.

30.11.2021


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie wsparć i subskrypcji dla urządzeń i oprogramowania sieciowego oraz zakup serwerowego systemu operacyjnego i licencji dostępowych.

Część 1 – Odnowienie wsparć i subskrypcji dla urządzeń i oprogramowania sieciowego.
Część 2 – Zakup serwerowego systemu operacyjnego i licencji dostępowych.

Termin realizacji

Część 1 – do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Część 2 – do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Część 1 i 2

Cena 100%

Termin składania ofert

08 grudnia 2021 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/46606/details

Metadane

Data publikacji : 30.11.2021
Data modyfikacji : 16.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry