Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup serwera, odnowienie wsparcia do wirtualizacji, odnowienie gwarancji i wsparcia do urządzeń serwerowych

14.10.2021

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera, odnowienie wsparcia do wirtualizacji, odnowienie gwarancji i wsparcia do urządzeń serwerowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części jak poniżej.

Część 1 – Zakup i dostawa serwera.
Część 2 – Odnowienie wsparcia producenta do produktów Vmware.
Część 3 – Odnowienie gwarancji i wsparcia producenta do 2 szt. serwerów DELL PowerEdge R640.w
Część 4 – Odnowienie gwarancji i wsparcia producenta dla 2 szt. macierzy dyskowych Lenovo v3700v2 wraz z półkami.

Termin realizacji

Część 1: W terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie licząc od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 7 i dłuższy niż 40 dni.
Cześć 2, 3 i 4: W terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Część 1:

Cena 60%
Termin realizacji  20%

Okres gwarancji 20%

Część 2, 3, 4

Cena 100%

Termin składania ofert

22 październik 2021 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/41952/details


 

Metadane

Data publikacji : 14.10.2021
Data modyfikacji : 16.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry