Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Produkcja filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego

10.09.2021

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa produkcji krótkometrażowego filmu edukacyjnego promującego zasady kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 60%

Jakość 40%

Termin składania ofert

23 września 2021 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/38878/details

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2021
Data modyfikacji : 12.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry