Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia z zakresu techniki kolejowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

02.09.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POPT.01.02.00-00-0314/20 pn. „Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w latach 2020-2021”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia w formie szkoleń stacjonarnych w Warszawie.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części w zależności od tematu szkolenia,
jak niżej:
Część 1 – Realizacja inwestycji dworcowych i peronowych z uwzględnieniem TSI PRM,
Część 2 – Wybrane aspekty dotyczące produkcji i utrzymania pojazdów kolejowych – proces projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych..

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 60%

Doświadczenie 40%

Termin składania ofert

10 września 2021 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/38166/details

Metadane

Data publikacji : 02.09.2021
Data modyfikacji : 19.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry