Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego”.

27.07.2021


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 13.08.2021 r. godz. 10:30


Przemiot zamówienia:

"Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego”.

Termin realizacji:

Przemiot zamówienia podzielony na siedenm części, jak poniżej:

Część 1 - usługa symetryczmnego dostępu do interentu przez okres 21 meisięcy dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz Oddział Terenowego w Warszawie;

Część 2 - usługa symetrycznego dostępu do interentu przez okres 21 miesięcy dla Oddziału Terenowego w Łublinie;

Część 3 - usługa symetrucznego dostępu do internetu przez okres 21 miesięcy dla Oddziału Terenowego w Krakowie;

Część 4 - usługa symetrycznego dostępu do interentu przez okres 21 miesięcy dla Oddziału Terenegowego w Katowicach;

Część 5 - usługa symetrycznego dostępu do interentu przez okers 21 miesięcy dla Oddziału Terengowego w Gdańsku;

Część 6 - usługa symetrycznego dostępu do intrenetu przez okjres 21 miesięcy dla Oddziału Terenowego we Wrocławiu;

Część 7 - usługa symetrycznego dostępu do interentu przez okres 11 miesięcy dla Oddziału Terenowego w Poznaniu.

Termin składania ofert:

13. 08. 2021 godzina 10:30

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem:https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/35171/details

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.07.2021
Data modyfikacji : 12.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry