Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

07.07.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIŚ.05.02.00-00-0045/20 pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Zmiana terminu składania ofert

Uwaga! Nowy termin składania ofert to 12 sierpnia 2021 r. godz. 10:30


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 15 września 2023 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 40%
Platforma kreatywna 20%
Parametry kampanii telewizyjnej 20%
Parametry kampanii VOD 20%

Termin składania ofert

02 sierpień 2021 r. godz. 10:30


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/33225/details


 

Metadane

Data publikacji : 07.07.2021
Data modyfikacji : 30.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry