Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo”

05.07.2021


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 16.08.2021 r. godz. 10:30


Przedmiot zamówienia

" Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowego e-Bezpieczeństwo". 

 

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 60%

Czas naprawy błędu 25%

Doświadczenie zespołu 15%

Termin składania ofert

11 sierpnia 2021 r. godz. 10:30


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/33083/details

 

Metadane

Data publikacji : 05.07.2021
Data modyfikacji : 16.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry