Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie siecią

09.12.2020


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie siecią Zamawiającego.

Termin realizacji

Odnowienia subskrypcji i wsparcia do 30 grudnia 2020 r.

Okres obowiązywania odnowionej subskrypcji i wsparcia do 27 grudnia 2021 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

17 grudzień 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/20632/details

Metadane

Data publikacji : 09.12.2020
Data modyfikacji : 28.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry