Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie i realizacja kolejnego etapu społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC

27.11.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja kolejnego etapu społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie do 30 czerwca 2021 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 50 %
Parametry kampanii – kampania spotowa 30 %
Kampania w internecie – media społecznościowe – Facebook 15 %
Kampania w internecie – media społecznościowe - Instagram 5 %

Termin składania ofert

05 styczeń 2021 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na platformie zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/20158/details


 

Metadane

Data publikacji : 27.11.2020
Data modyfikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry