Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365

25.11.2020


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie do 31 grudnia 2022 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 60 %
Doświadczenie 40%

Termin składania ofert

03 grudzień 2020 r. godz. 11:00

 


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/20082/details

 

Metadane

Data publikacji : 25.11.2020
Data modyfikacji : 05.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry