Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Transportu Kolejowego

17.11.2020


05.01.2021 - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W załącznikach do strony opublikowano informację o udzieleniu zamówienia.


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 03.12.2020 r. godz. 11:00


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 01.12.2020 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), zwanej dalej „Prawem Pocztowym”, na rzecz Zamawiającego, jak również usługa odbioru przesyłek z niżej wymienionych lokalizacji Zamawiającego:
1) Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa;
2) Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin;
3) Oddział Terenowy w Krakowie, ul. Halicka 91, 31-036 Kraków;
4) Oddział Terenowy w Katowicach, ul. Dworcowa 4, 40-012 Katowice;
5) Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk;
6) Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław;
7) Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

Termin realizacji

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania kwoty brutto zł, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Kryteria oceny ofert

Cena: 100%

Termin składania ofert

26 listopada 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/19714/details

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 17.11.2020
Data modyfikacji : 22.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry