Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby dwóch projektów Kampania Kolejowe ABC oraz Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

09.09.2020

Zamówienie w zakresie Części 1 i 2 jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 Zamówienie w zakresie Części 3 jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19


Zmiana terminu składania ofert

UWAGA! termin składania ofert został przesunięty na dzień 22.10.2020 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby dwóch projektów „Kampania Kolejowe ABC ” oraz „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część 1: Materiały edukacyjno-promocyjne na potrzeby projektu „Kampania Kolejowe ABC”

Część 2: Maskotka bohatera projektu „Kampania Kolejowe ABC”

Część 3: Materiały informacyjno-promocyjne na potrzeby projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”

Termin realizacji

Część 1: w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Część 2: w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Część 3: w terminie do 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy

Kryteria oceny ofert

Część 1 i 2:

Cena: 50%

Jakość: 50 %

Część 3:

Cena: 60%

Jakość: 40 %

Termin składania ofert

12 październik 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/4748/details


 

Metadane

Data publikacji : 09.09.2020
Data modyfikacji : 22.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry