Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dialog techniczny - system KREMIPPK

31.08.2020

Dialog techniczny prowadzony na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)


Zmiana terminu zakończenia dialogu technicznego

Termin zakończenia dialogu technicznego został przesunięty na 5 października 2020 r.


Przedmiot dialogu technicznego

Przedmiotem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji niezbędnych do opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem będzie
dostawa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK) wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej.

Cel dialogu technicznego

Celem dialogu technicznego jest skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych Wykonawców, określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert, uzyskanie przez
Zamawiającego wiedzy użytecznej przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określenie czasochłonności i szacunkowych kosztów wprowadzenia rozwiązania.

Termin składania wniosków o udział w dialogu technicznym

07 września 2020 r.


 

Metadane

Data publikacji : 31.08.2020
Data modyfikacji : 16.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry