Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa wyposażenia serwerowni (serwer wraz systemem serwerowym i licencjami dostępowymi, przełączniki SAN i macierz, wsparcie do oprogramowania do wirtualizacji)

25.08.2020


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na 04 wrzesień 2020 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej oraz odporności na awarię infrastruktury serwerowej Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części jak niżej.

Część 1 - Zakup i dostawa serwera wraz z licencją na serwerowy system operacyjny i licencjami dostępowymi.

Część 2 - Zakup, dostawa wymiana i konfiguracja dwóch przełączników SAN (Fibre Channel) oraz macierzy dyskowej.

Część 3 - Odnowienie wparcia producenta do produktów Vmware.

Termin realizacji

Część 1: W terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie licząc od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 7 i dłuższy niż 60 dni.

Część 2:

  1. dostawa przełączników i macierzy w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie licząc od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 7 i dłuższy niż 60 dni.;
  2. wymiana przełączników w wyznaczoną sobotę, w okresie do 19 dni licząc od terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
  3. konfiguracja i podłączenie macierzy w terminie do 7 dni licząc od terminu, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

Część 3: W terminie do 7 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Część 1:

Cena - 60%
Termin realizacji - 10%
Okres gwarancji - 30%

Część 2:

Cena - 60%
Termin dostawy - 10%
Okres gwarancji - przełaczniki - 10%
Okres gwarancji - macierz - 20%

Część 3:

Cena - 100%

Termin składania ofert

02 wrzesień 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/4717/details

Metadane

Data publikacji : 25.08.2020
Data modyfikacji : 08.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry