Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dialog techniczny - dostawa symulatorów pojazdu kolejowego

23.06.2020

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania, którego celem będzie dostawa dwóch symulatorów pojazdu kolejowego przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej. Dialog jest prowadzony na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zmiana terminu zakończenia dialogu technicznego

Termin zakończenia dialogu technicznego został przesunięty na 12 października 2020 r.

 

Przedmiot dialogu technicznego

Przedmiotem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji niezbędnych do opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego „dostawy dwóch symulatorów pojazdu kolejowego przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej”

Termin składania wniosków o udział w dialogu technicznym

07 lipca 2020 r.

Zgłoszenia można składać:

  1. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.

Metadane

Data publikacji : 23.06.2020
Data modyfikacji : 08.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry