Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem w inwestycjach kolejowych, konstrukcji i mechaniki pojazdów trakcyjnych oraz prowadzenia ruchu pociągów

26.07.2019

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POPT.01.02.00-00-0280/19 pn. „Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w 2019 roku”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


11.09.2019 Udzielenie zamówienia

W załącznikach do strony zamieszczono informację o udzieleniu zamówienia.


30.08.2019 Wybór oferty

W załącznikach do strony zamieszczono informację z wyborze oferty najkorzystniejszej.


09.08.2019 Otwarcie ofert

W załącznikach do strony zamieszczono informację z otwarcia ofert.


02.08.2019 Wyjasnienia i modyfikacje OOZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia OOZ. Ponadto w związku z modyfikacją OOZ udostępniono ujednolicone wersję zmienionych dokumentów.

Nowy termin składania ofert to 09.08.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 09.08.2019 r. godz. 11:30


30.07.2019 Modyfikacje OOZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo informujące o modyfikacji OOZ. Ponadto w związku z modyfikacją OOZ udostępniono ujednolicone wersję zmienionych dokumentów, w tym Formularz Ofertowy.

Nowy termin składania ofert to 07.08.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 07.08.2019 r. godz. 11:30


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem w inwestycjach kolejowych, konstrukcji i mechaniki pojazdów trakcyjnych oraz prowadzenia ruchu pociągów.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy odrębne części, z których każda dotyczy jednego tematu szkolenia, jak niżej:

Część 1: Organizacjia i przeprowadzenie szkolenia „Zarządzanie ryzykiem w inwestycjach kolejowych”.

Część 2: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Konstrukcja i mechanika pojazdów trakcyjnych - szkolenie stacjonarne połączone z wizytą studyjną”.

Część 3: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prowadzenie ruchu pociągów i manewry”.

Termin realizacji

Część 1 – do 30 listopada 2019 r.

Część 2 – do 30 listopada 2019 r.

Część 3 – do 30 listopada 2019 r.

Kryteria oceny ofert

Część 1:

Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

Część 2:

Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

Część 3:

Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert

5 sierpnia 2019 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 26.07.2019
Data modyfikacji : 11.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry