Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie analizy: Modelowa dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w zakresie dostosowania do wymagań aktów prawnych i wytycznych tzw. IV pakietu kolejowego dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury

07.06.2019

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: opracowanie analizy: Modelowa dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w zakresie dostosowania do wymagań aktów prawnych i wytycznych tzw. IV pakietu kolejowego dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


17.07.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W załącznikach do strony opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
 

10.07.2019 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


19.06.2019 - Otwarcie ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert


14.06.2019 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ. Ponadto w związku z modyfikacją SIWZ udostępniono zaktualizowaną wersję Załączników do SIWZ.

Nowy termin składania ofert to 19.06.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 19.06.2019 r. godz. 11:30

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy pt. „Modelowa dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w zakresie dostosowania do wymagań aktów prawnych
i wytycznych tzw. IV pakietu kolejowego dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury” oraz materiałów służących do szkolenia wraz z wytycznymi do wdrożenia dokumentacji dla przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury.

Termin realizacji

4 miesięce od dnia podpisania Umowy, jednak niepóźniej niż do 15 listopada 2019 r.

Kryteria oceny ofert

Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert

17 czerwca 2019 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 07.06.2019
Data modyfikacji : 18.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry