Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego

04.06.2019

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa samochodu osobowego


25.06.2019 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


13.06.2019 Otwarcie ofert

W załącznikach do strony zamieszczono informację z otwarcia ofert.


11.06.2019 Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego, klasa średnia„D” sedan (klasyfikacja pojazdów według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „SAMAR”), wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 roku. Przez „nowy samochód osobowy” Zamawiający rozumie samochód niezarejestrowany i nie będący samochodem demonstracyjnym oraz samochód nie posiadający śladów użytkowania, sprawny mechanicznie oraz posiadający fabryczną powłokę lakierniczą, a jego przebieg nie przekracza 50 km.

Termin realizacji

Do 10 dni od daty zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena - 60%
Jakość - 40%

Termin składania ofert

13 czerwca 2019 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 04.06.2019
Data modyfikacji : 03.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry