Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego

21.05.2019

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa samochodu osobowego


04.06.2019 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W załącznikach do strony zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


31.05.2019 OTWARCIE OFERT

W załącznikach do strony zamieszczono informację z otwarcia ofert.


28.05.2019 WYJAŚNIENIA SIWZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ.


24.05.2019 WYJAŚNIENIA SIWZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego, klasa średnia„D” sedan (klasyfikacja pojazdów według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „SAMAR”), wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 roku. Przez „nowy samochód osobowy” Zamawiający rozumie samochód niezarejestrowany i nie będący samochodem demonstracyjnym oraz samochód nie posiadający śladów użytkowania, sprawny mechanicznie oraz posiadający fabryczną powłokę lakierniczą, a jego przebieg nie przekracza 50 km.

Termin realizacji

Do 10 dni od daty zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena - 60%
Jakość - 40%

Termin składania ofert

31 maja 2019 r. godz. 11:00


 

Metadane

Data publikacji : 21.05.2019
Data modyfikacji : 08.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry