Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Organizacja wycieczek dydaktycznych, w formie tzw. zielonych szkół dla uczniów szkół podstawowych, biorących udział w konkursach organizowanych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC

09.01.2019

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. "Kampania Kolejowe ABC", współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


21.02.2019 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 1 i 2


21.01.2019 - Otwarcie ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert


16.01.2019 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia do SIWZ


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczekdydaktycznych, zwanych dalej "zielonymi szkołami", dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w konkursach organizowanych w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC".

Przedmiot zamówienia zostal podzielony na dwie części:

Zadanie 1: Zorganizowanie czterech (4) 5 - dniowych zielonych szkół w 2019 r roku:

1) w dwóch (2) terminach w okresie od 6 maja do 14 czerwca 2019 r. (okres wiosenny) oraz

2) w wdóch (2) terminach w okresie od 1 wrzesnia do 31 października 2019 r. (okres jesienny);

Zadanie 2: Zorganozowanie czterech(4) 5 - dniowych zielonych szkół w 2020 roku:

1) w dwóch (2) terminach w okresie od 4 maja do 5 czerwca 2020 r. (okres wiosenny) oraz

2) w dwóch (2) terminach w okresie od 1 września do 31 października 2020 r. (okres jesienny).

Termin realizacji

Zadanie1: od dnia podpisania umowy do 18 listopada 2019 r.

Zadanie 2: od dnia podpisania umowy do 16 listopada 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%

Doświadczenie kierownika wycieczki: 30%

Kryteriu środowiskowe - norma emisji spalin autokarów wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia: 10 %

Termin składania ofert

21 stycznia 2019 r. godz. 10:30

 

Metadane

Data publikacji : 09.01.2019
Data modyfikacji : 30.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Macczak BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry